“Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op deze tijd.” – Esther 4:14

Deze Bijbeltekst is een lijfspreuk bij de oprichting van Esther Ministries. Vele malen is door een profetisch woord bevestigd dat moderne Esthers-van-deze-tijd moedig zullen opstaan, verschil maken en de geschiedenis veranderen. Esther Vorsterman wil klaarstaan als een ‘moeder’ om de nieuwe generatie toe te rusten, te leren en te onderwijzen. Ze wil geroepen vrouwen en mannen begeleiden en toerusten om als ambassadeurs van het Koninkrijk van God verschil te maken in de omgeving.

Dit doen wij vanuit de vijf V’s:
VerbindenVerdiepenVersterkenVernieuwenVermenigvuldigen

Verbinden

Een leven-gevende wederkerige verbinding tot stand brengen en verbroken verbindingen herstellen. Eerst verticaal, dan horizontaal: van boven naar beneden en van links naar rechts (kruisbeweging) Harten van de mens verbinden aan het hart van God de Schepper, zoals het van oorsprong bedoeld was in de hof van Eden. Herstel en bekrachtigen van gezonde, veilige en wederkerige verbindingen tussen mensen onderling, want eenheid geeft autoriteit.

Hij zal het hart van de vaders terugbrengen naar de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders‘ (Maleachi 4:6)

Verdiepen

Vanuit verbinding kan er verdieping ontstaan. Groeien en wortelen in de diepte van Zijn liefde, van intimiteit en van waarachtig kennen en aanbidden. Verdiepen in Gods Woord van Waarheid, hieruit kostbare schatten opgraven. Deze kostbaarheden liggen niet voor het oprapen of aan de oppervlakte, maar zijn in de diepte te vinden. Je moet ernaar op zoek gaan. “Deep is calling to deep!” Er klinkt een roep vanuit de diepte van Zijn wezen naar de diepte van ons bestaan, naar ons hart en ziel. Net als in de tempelbeek (Ezechiel 47) zijn er verschillende nivo’s van verdieping.

Versterken

We willen niet elkaar bestrijden maar versterken. We zijn geen bedreiging voor elkaar maar een aanvulling. Stoppen met concurreren en elkaar neerhalen. Elkaar de ruimte geven om te groeien en bloeien en bemoedigen met Zijn Woord. Het Woord van God is een krachtig wapen, een tweesnijdend zwaard. Dit wapen moet je op een juiste wijze leren hanteren, anders kun je elkaar verwonden. Leer van Jezus wat Hij hiermee deed in de woestijn toen de vijand hem verzocht. Daarnaast mogen we elkaar versterken door het ontvangen en doorgeven van leven gevende woorden. Woorden van kennis, openbaring, wijsheid en profetische inzichten vanuit Zijn hart.

Vernieuwen

In vernieuwen zit het woord nieuw, nieuw is ongebruikt, onbekend en nog niet eerder geweest. God wil ons vernieuwen van binnenuit. In Romeinen 12:2 staat ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken’. Een verandering begint eerst in je denken, want je denken bepaalt je gedrag. Hij wil ons hervormen en vernieuwen m.a.w. een metamorfose geven in ons denken. Deze verandering gaat zo diep, waardoor de nieuwe vorm niet meer lijkt op de oude vorm. Net als bij de transformatie van een rups naar een vlinder. Drie stappen die voorafgaan aan vernieuwing; bewustwording, patroon doorbreken en omzetten in iets positiefs. Hij wil dit doen in ons leven.

Vermenigvuldigen

Delen is vermenigvuldigen. Houd je talenten en gaven niet voor jezelf maar deel ze, dan wordt het meer. Zo ook met zegeningen, als je deelt wordt het groter en heeft een ander er ook iets aan. Delen is dienen, het is een opdracht voor ons om dit te doen. De eerste gemeente in Handelingen deelde en zorgde voor elkaar, waardoor eenieder geholpen werd en in niets tekortkwam. Jezus gelooft in de kracht van delen en vermenigvuldiging en zo wij ook. We hebben allemaal iets toe te voegen en te geven aan Jezus. In Zijn handen kan jouw eenvoudige lunchpakket heel wat mensen monden en harten voeden. Als jij bereid bent los te laten, dan kan er groei en vermeerdering zijn.

Hoe bereiken we dit?

  • Door (s)preken: spreekbeurten, workshops, trainingen, coaching, meetings
  • Door schrijven: boeken en lectuur uitgeven en verspreiden via interactieve boeken blogs, magazines, posters, flyers
  • Door media: TV uitzendingen, radio uitzendingen, computer, YouTube, live streaming, webinair, etc
  • Door empowerment: offline en online, persoonlijk en groepen
  • Door ontmoeten en verbinden: bruggen bouwen, doelgroepen 7 mountains principe, 12 provincies bereiken, gemeenten en kerken, zakelijke organisaties en bedieningen
  • Door toerusten: bijbelstudie, openhuis, worship and prayermeetings
  • Door verkoop: opbouwende producten (zoals kroontjes, armbandjes, posters met quote)

Esther uitnodigen?

In verband met de Sabbatical van Esther is het (tijdelijk) niet mogelijk om haar uit te nodigen. (update: 15 sept. 2023)

Esther Vorsterman van Oijen is uit te nodigen voor spreekbeurten, evenementen, conferenties en bijeenkomsten, als ook voor het geven van workshops, training en coaching.

Om een goede beoordeling te kunnen doen, vragen we het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Door de grote vraag kunnen wij niet op alle aanvragen ingaan.